Associazione EKATA 

Via Camillo Rosalba 38/C - Bari

Giovedì mattina

10:30-12:00

Venerdì sera

19:00 - 20:30