Associazione EKATA 

Via Camillo Rosalba 38/C - Bari

Giovedì mattina

11:00-12:30

Venerdì sera

19:00 - 20:30